Coaching

För dig, som söker både professionell och personlig utveckling.
Triolog erbjuder ”executive coaching” till såväl nya som mer erfarna chefer. För en nybliven chef kan det handla om att hitta rätt i sin nya roll som chef, medan det för den erfarne chefen kan handla om att utveckla sitt ledarskap, att anta nya utmaningar, att leda genom tider av organisationsförändringar, att fördjupa sin kunskap om vad det innebär att leda andra, att se sin egen roll och hur man påverkar och påverkas av det sammanhang man verkar i.

Coaching handlar i hög grad också om att se och frigöra sin egen potential, att öka självkänslan och att våga ta sig an nya utmaningar, att lära känna och utveckla sig själv. Coachning utvecklar ledarskapet och höjer kompetensen och du blir därmed också ofta bra på att vara ett stöd för andra; främst medarbetare men även kollegor.

Några ledord och begrepp att reflektera kring:
Tryggt ledarskap
• Att utvecklas och utveckla andra
• Reflektion, eftertanke och insikt
• Empowered!
• Nå dina mål!