Livs- och karrärplanering

previous arrow
next arrow
Slider

För dig, som vill komma vidare i karriären. Du kanske känner att du har fastnat i en situation där du inte längre kan ge av din fulla potential. Du känner att du kanske vill byta spår, och vill ta reda på vad du faktiskt är bra på och under vilka omständigheter då du fungerar som bäst.
Det är då du kan behöva göra ett aktivt vägval.

Livs- och karriärplanering är ett strukturerat arbetssätt där du, tillsammans med din coach, gör en analys av vem du, vad som driver dig, vad som ger dig energi ochvad som inte gör det. Det ger dig möjligheten att identifiera dina styrkor och svagheter, skapa en bättre livsbalans, sätta upp realistiska mål för din framtid och även arbeta fram en handlingsplan för att nå dem.

Triolog arbetar inte enbart med individuella livs- och karriärplaneringar utan kan också hjälpa företag och organisationer med att implementera interna lösningar för livs- och karriärplanering. Triolog utbildar också interncoacher.

Några ledord och begrepp att reflektera kring:
Vad sporrar dig?
• Vilken väg är din?
• Vad vill du göra med resten av ditt liv?
• Behöver du nya utmaningar?
• Vilka är dina mål?