Organisationsstöd

Hur mår ditt företag? Hur mår dina medarbetare? Triolog arbetar bl.a. med att kartlägga, analysera och utvärdera den företagskultur, som alltid är närvarande och som skapar och stödjer den psykiska arbetsmiljön.

Det kan handla om att utvärdera ett genomfört eller pågående projekt, t.ex. en sammanslagning av enheter eller annan större förändring, men också att genom undersökning och analys ge ett beslutsunderlag för att en förändringsprocess ska fungera väl även på grupp- och individnivå.

Både utvärderingar och undersökningar kan genomföras med hjälp av enkäter och/eller djupintervjuer. Metod och undersökningsinstrument anpassas alltid till varje enskilt fall i nära samråd med uppdragsgivaren. Allt arbete baseras på vetenskap och beprövad metod, och efter varje uppdrag redovisas i en skriftlig rapport såväl resultat som metod för uppdragsgivaren.

Några ledord och begrepp att reflektera kring:
• Hur väl lyckades omorganisationen?
• Vad tycker medarbetarna?
• Nådde vi målen?
• Vad kan vi lära oss om oss själva?
• Är vi på rätt väg?