Referenser

Jag har under snart trettio år haft glädjen att få arbeta med en rad tongivande myndigheter och ledande företag i olika branscher. Detta har givit mig en unik insikt i olika organisationers sätt att arbeta.

Några av dessa företag och myndigheter ser du nedan. För dem har jag fått förtroendet att stötta såväl organisationen som enskilda medarbetare på olika sätt med bl.a.


livs- och karriärplanering,
stresshantering,
coaching,
executive coaching,
ledarträning,
grupputveckling och
organisationsstöd.


Jag har bl.a. arbetat med

Bristol Myers-Squibb livs- och karriärplanering, stresshantering, handledning

BDO livs- och karriärplanering, coachning

Ericsson livs- och karriärplanering, executive coaching

FMV livs- och karriärplanering, konflikthantering, executive coaching

Företagsuniversitetet undervisning, utbildning

Försvarshögskolan coachning

IDEA livs- och karriärplanering

Karolinska Institutet undervisning, handledning, coachning

Kricagården utvärdering

Kriminalvården livs- och karriärplanering, executive coaching

Landstinget i Östergötland livs- och karriärplanering, utbildning

Länspolisen i Stockholm coachning, yrkeshandledning, utvärdering, livs- och karriärplanering

Migrationsverket livs- och karriärplanering, executive coaching, utvärdering, utbildning,

Naturvårdsverket grupputveckling, organisationsstöd, coachning

Posten livs- och karriärplanering, coachning, utbildning

Regeringskansliet livs- och karriärplanering, utvärdering, coachning för myndighetschefer

SAS handledning, ledningsgrupputveckling, krishantering, utvärdering

Scania ledarutveckling, coachning, livs- och karriärplanering

Skatteverket livs- och karriärplanering

SMHI livs- och karriärplanering

Stockholms stad grupphandledning

STIM grupputveckling

The Boston Consulting Group livs- och karriärplanering, outplacement

Trygghetsrådet utbildning